Upozornění pro rodiče žáků – organizace výuky 21. a 22. 12. 2015

V pondělí a v úterý (21. 12. a 22. 12. 2015) dochází k úpravě rozvrhů obou stupňů naší školy.

Na 1. stupni bude výuka ukončena po 4. vyučovací hodině, na 2. stupni žáci ukončí vyučování po 5. vyučovací hodině. Odpolední vyučování se nekoná.

Vedení školy