Uzavírání pololetí a změny v rozvrhu

Pololetní klasifikace sedmých ročníků bude uzavřena k 18.1.2023, protože po tomto datu se bude většina žáků rekreovat na horách. Klasifikace předmětů, kde učí paní učitelka Rusová a pan učitel Beneš bude taktéž uzavřena ke dni 18.1.2023, protože se budou oba účastnit lyžařského výcvikového kursu.

Od pondělka 9.1.2023 dochází k drobným změnám v rozvrzích jednotlivých tříd. Proto, prosím, dávejte pozor na aktuální stav. Důvodem těchto změn je dlouhodobější nepřítomnost paní učitelky Čevelíkové. Změny se tedy budou týkat zejména tříd, kde paní učitelka Čevelíková učí (ale nejenom těch !!!).

Gustav Fiala