Stonožkový kalendář

Na základě školní výtvarné soutěže “Moje město očima stonožky” vznikl malý nástěnný kalendář, ve kterém jsou publikovány vítězné kresby našich žáků. Tisk kalendáře byl dvakrát odložen z důvodu nedostatku financí potřebných k jeho tisku. Nakonec se vše zdařilo. Na kalendář přispělo naše SRPDŠ částkou 800 Kč, která pokryla výtisky určené pro autory obrázků v kalendáři. Za příspěvek rodičům děkujeme. 

Na zbývající částku 1800 Kč přispěli svou prací vyučující a zaměstnanci školy, kteří se účastnili celkem 5 výtvarných dílen, kde vyráběli vánoční dekorace pro náš Vánoční jarmark. Polovinu vydělané částky jsme poukázali na účet dětského humanitárního hnutí “Stonožka” a zbývající část prostředků jsme vložili na tisk kalendáře. Děkuji všem kolegům a zaměstnancům školní kuchyně, kteří obětovali svůj čas a pilně tvořili. Společně s dětmi jsme na konto dětského humanitárního hnutí “Na vlastních nohou” – “Stonožky” odeslali 8500 Kč. 

Celou soutěž “Moje město očima stonožky” jsme vyhodnotili slavnostním předáním výtisku kalendáře autorům. Ještě jednou děkujeme za zájem o školní soutěž a ztvárnění nám známých lokalit očima malého tvora. 

Kalendáře hrazené z příspěvku účastníků vánoční dílny budou opět sloužit k dobročinným účelům.

Mgr. Lenka Hrubá, Mgr. Květoslava Bartošová