Vánoční jarmark se vydařil

Do našeho “Vánočního jarmarku” se zapojili zejména žáci 4. – 9. ročníku a tým dospěláků tvořený pedagogy a zaměstnanci naší školní kuchyně, kteří připravili a vyrobili prodejní předměty. Měli jsme mezi žáky i individuální samostatné výrobce a prodejce. Sami si zboží vyrobili, nacenili a evidovali své tržby, ze kterých zpravidla polovinu poté věnovali na dobročinné hnutí – Stonožku. 

Náš jarmark zahájil svým skvělým vystoupením náš pěvecký sbor Nova Domus a Novadomáček pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Písařové. Poté byl jarmark otevřen a návštěvníci si mohli vybírat zboží, či se občerstvit v našem bufetu, který pod profesionálním dohledem paní učitelek Mgr. Evy Vondrkové a Mgr. Kláry Machové PhD. provozovali naši žáci a vařili výbornou kávu. Věříme, že všichni odešli z jarmarku spokojeni a užili si předvánoční pohody.

Velké poděkování patří všem dětem a jejich rodinným příslušníkům, kteří přišli podpořit naší dobročinnou akci a všem vyučujícím a správním zaměstnancům, kteří se podíleli na její přípravě a organizaci.

Za realizační tým

Mgr. Lenka Hrubá