Vánoční představení 4. B

Žáci IV. B pod vedením třídního učitele Mgr. Pavla Davida si připravili pro ostatní žáky naší školy, pro děti z našich spádových MŠ a pro své rodiče pašijovou hru “Putování do Betléma”.

Svých rolí se děti chopily vskutku profesionálně. Hru nastudovaly v dvojím obsazení, aby v případě absence bylo představení možné. Možná měli žáci zpočátku trochu trému, svůj úkol však zvládli všichni naprosto perfektně.

Představení, která probíhala na škole ve 3 dnech, byla zdařilá a divákům se velmi líbila.

Blahopřání a poděkování patří tedy všem účinkujícím a panu učiteli P. Davidovi, který se o nastudování hry především zasloužil. Zpříjemnili nám všem předvánoční čas ve škole.