Vánoční příběh na JINoHRÁtkách

I v letošním roce v době adventní spolupracoval náš pěvecký sbor Nova Domus s Muzeem Jindřichohradecka v rámci 3. ročníku festivalu betlémů nazvaném příznačně Jindřichohradecké JINoHRÁtky. V neděli 2. 12. 2018 vystoupil 2x s vánočním pásmem v kostele sv. Jana Křtitele.

Velké poděkování patří: Viktorii Urbánkové, Nelle Šamkové, Jakubu Kümmelovi, Ondrovi Bajerovi, Antonínu Měkutovi, Aničce Růžkové, Tereze Popprové, Míše Mikulíkové, Elišce Mikulíkové, Janu Měkutovi, Aničce Schmidtové, Adéle Severové, Viktorii Filípkové, Saše Plucarové, Katce Želáskové, Renatě Nohejlové, Katce a Aničce Leblovým, Katce Kümmelové, pedagogickému dozoru Evě Třískové a rodičům za výbornou spolupráci!

Mgr. Ivana Písařová

Foto: Josef Böhm, Marie Hazuková, Ivana Písařová

© Photo_Josef_Böhm 26 0367 0370 0373 0404 3714 3715