Velikonoční výstava

Jako každý rok, děti ze školní družiny navštívily výstavku v Baráčnické rychtě, kterou uspořádal ČSŽ. Děti shlédly tradiční velikonoční výrobky vytvořené zajímavými výtvarnými technikami.

AUTOR: Karolina Kudličková