VIII. B na exkurzi v Praze

Dne 30. 5. 2025 byla třída VIII. B na exkurzi v Praze. Cílem exkurze byla (v souladu s učebním plánem) poznávací cesta po architektonických památkách Prahy. Děti plnily roli průvodce po vybraných historických objektech. Samy si připravily referáty s průvodním slovem a provázely nás Václavským náměstím a jeho nejbližším okolím.

Viděli jsme Novou budovu Národního muzea, hlavní budovu Národního muzea, sousoší sv. Václava na Václavském náměstí, novorenesanční Wiehlův dům, kostel Panny Marie Sněžné v Praze, který se chlubí nejvyššími klenbami v Praze. Seznámili jsme se s historickou podobou Václavského náměstí a s jeho historií.

Odpoledne jsme absolvovali prohlídku Národního muzea s objednaným programem. Měli jsme možnost vystoupat i na nově vybudovanou vyhlídku nad kopulí Národního muzea. S načerpanými poznatky budeme nadále pracovat a zpracovávat je v hodinách výtvarné výchovy.

Chválím děti za dobrou přípravu materiálů a za dobré chování v průběhu exkurze.

Mgr. Lenka Hrubá