Vyjádření k článku z novin “Bude z “jedničky” znovu sportovní škola?”

Dne 7. 3. 2018 vyšel článek v Jindřichohradeckém deníku článek s názvem ” Bude z “jedničky” znovu sportovní škola?” Pro četné reakce rodičů našich žáků na tento článek chceme podat následující doplnění:

 V článku je mylně uvedeno, že od příštího roku se orientace naší školy chce zaměřit na jiné sportovní odvětví – fotbal. 

Naše škola má i ve svém ŠVP cíl podporovat všechna sportovní oddělení, která o to projeví záměr. Nadále se snažíme vytvářet příznivé podmínky pro malé sportovce pro nás již tradičního sportu – hokeje, který má na naší škole dlouholetou tradici. Nebráníme se spolupráci se sportovními kluby, které nás o podporu požádají. Tentokráte přišli s nabídkou spolupráce zástupci fotbalu. My toto samozřejmě vítáme. V prvé řadě nám jde o dobré studijní výsledky žáků, o zdravý rozvoj jejich osobnosti a jejich spokojenost. Každý sport, kterým se děti zabývají, je obohacuje a my chceme napomoci dětem i jejich rodičům k spokojenosti a zdravému vývoji našich žáků. Blízká je nám i myšlenka pana Petra Šachla – zřídit při naší škole odloučenou sportovní družinu na zimním stadionu, která by sloužila jako základna pro malé sportovce, odkud by žáci “pouze” odcházeli na tréninky a vraceli se zpět. Rodiče by si poté vyzvedli svou ratolest rovnou na stadionu s tím, že nemusejí zabezpečovat jeho další dopravu na sportoviště a pak ještě psát domácí úkoly. Doufáme, že se nám společně podaří záměr společné sportovní družiny uskutečnit a umožnit sport dalším dětem, které právě z důvodů nedostatku času rodičů nemohou sportovat.

Pro rodiče našich malých hokejistů tedy platí: na naší spolupráci se nic nemění, jsme rádi, že naše děti sportují a vyrůstají z nich zdraví jedinci.

Redakci Deníku požádáme o uvedení informací na pravou míru.

Mgr. Lenka Hrubá