Výsledky voleb SRPDŠ

Publikoval Lenka Hrubá v

Výsledky voleb do nové Rady SRPDŠ naleznete na tomto odkazu:

http://www.1zs.jhnet.cz/new/?page_id=710

Příspěvek SRPDš pro letošní školní rok činí 250 Kč na jedno dítě a 350 Kč na sourozence.

Kategorie: Nezařazené