Schůzka SRPDŠ

Schůzka SRPDŠ se koná dne 8. 10. 2015 v 16. 30 hod. v kmenových učebnách. Účast zákonných zástupců dětí je nutná. Proběhne volba nového zastoupení tříd do rady rodičů, která se sejde v 17. 15 hod. v počítačové učebně, kde bude zvolen nový výbor SRPDŠ.