Výsledky zápisu do 1. ročníku

Ke dni 13. 4. 2018 vydal ředitel školy Ing. Luděk Možíš rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019.

Přijati byli tito žáci:

výsledky.zápisu.do.1.ročníku.2018.2019

Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno žákům:

1865, 1815, 1817, 1826, 1873

Správní řízení bylo přerušeno u žáků:

1803,1807, 1809, 1868, 1855, 1869