Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2021 od 8,00 hodin.

Slavnostní zahájení školního roku žáků 1. tříd v kmenových třídách, kde je možná přítomnost omezeného počtu rodičů (doporučujeme jednoho rodiče s žákem) a dodržení platných hygienických opatření (respirátor, dezinfekce rukou při vstupu do školy).

Začátkem školního roku proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021, a to pomocí rychlých neinvazivních antigenních testů (jako v minulém školním roce).

Testování nových žáků 1. tříd proběhne po slavnostním zahájení za případné přítomnosti a pomoci zúčastněných zákonných zástupců.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.