Zápis do 1. tříd

Dne 4. 4. 2017 u nás (stejně jako na ostatních školách v J. Hradci) proběhl zápis do 1. ročníků pro příští školní rok. Velmi nás potěšil zájem rodičů o naší školu a Věříme, že na náš “Broučkový zápis” budou mít děti pěkné vzpomínky.

Na naše budoucí prvňáčky se již nyní těšíme.