Zápis do 1. tříd

Zápis žáků do 1. ročníku

pro školní rok 2020/2021 se z důvodu vyhlášení mimořádných opatření Bezpečnostní rady státu v souvislosti s šířením nákazy koronaviru bude konat v dubnu od 6. 4. – 24. 4. 2020. Podklady k zápisu budou všem spádovým dětem rozeslány poštou. Všem ostatním zájemcům o zápis do naší školy budou zpřístupněny 1. dubna na našich webových stránkách.

V návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce bez přítomností dítěte ve škole a je doporučována distanční komunikace.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – 5trmm8x –  (Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti.),
2. emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), dokumenty můžete zaslat naskenované a následně dodat originály,
3. poštou (doporučujeme),
4. osobně předáním materiálů do sekretariátu školy v úředních dnech (Pondělí: 9.00 – 12. 00 hod., Středa: 12.00 – 15. 00 hod.),
5. prostřednictvím online zápisu (zde bude opět třeba doručit kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce do školy).

Pro podání žádosti jste vždy povinni doložit:

  • Kopii rodného listu dítěte
  • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce, nebo jiné zplnomocněné osoby; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem a budou po ověření totožnosti skartovány.

Dokumenty k stažení:

I. –  Dopis rodičům : Dopis rodičům – zápis (2020)

II. Dokumenty k přijetí žáka:

III. Dokumenty k odkladu školní docházky žáka:

K odkladu dále doložíte:
Doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky, vyjádření PPP a SPC, (popřípadě vyjádření klinického psychologa k nutnému odkladu školní docházky, pokud bylo vydáno).