Zpívání v přírodě po desáté

Již 10. ročník „Zpívání v přírodě“ se konal ve dnech 25. – 26. 9. 2018 opět jako v předcházejících letech v Dolním Žďáře v penzionu Sigma. Soustředění našich dětských pěveckých sborů Novadomáček a Nova Domus se letos zúčastnilo 42 zpěváků. Kromě nácviku repertoáru na vystoupení, která nás čekají v adventním čase, se děti také věnovaly sportovním činnostem.  Děkuji vzornému pedagogickému dozoru paní vychovatelce Ivě Horalové, bývalému žáku Lukáši Filipovi za lekci tance a majitelům penzionu – manželům Kocábovým za provedené služby.

Mgr. Ivana Písařová

2128 2132 2145 2170 2176 2181 2182 2190 2208 2235 2265 2278 2283 2286 2295 2306 2333 2349 3398 3402