2. kolo voleb do Senátu ČR

V pátek 9. 10. 2020 se na naší škole koná 2. kolo do Senátu ČR.

Z toho důvodu dochází k zkrácení výuky.

V pátek končí 1. – 5. třída po 2. vyučovací hodině.

Oběd je v 10. 00 hod. 

2. stupeň jde na oběd po 3. vyučovací hodině.

Pokud žák nejde na oběd, odchází ihned po vyučování domů.

Školní družina je v provozu v normálním režimu.

Objednávky obědů v školní jídelně lze zajistit telefonicky do 12. 00 hod. Poté je možná pouze objednávka prostřednictvím internetu do 14. 00 hod.