Burza škol

Dne 1. října 2020 se v prostorách VŠE Praha-fakulta managementu Jindřichův Hradec uskutečnila výstava SŠ a učilišť. Naši žáci 8. a 9. ročníků měli příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích a seznámit se i s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Doufáme, že tato výstava pomohla žákům v jejich rozhodování.

 (Text a foto Mgr. J. Kadlecová a Mgr. E. Vondrková)