3.A a 3.B na dopravním hřišti

V pátek 3.10. 2014 se “třeťáci”z  naší školy vypravili na dopravní hřiště. Celé září si osvojovali dopravní předpisy a na dopravním hřišti si v rolích cyklistů ověřili, co se naučili.

Zapsali : P.David a S. Licehamrová