8. B v Jindřišském údolí

Třída 8. B si 5. 6. 2015 užila den na výletě v Jindřišském údolí. Počasí nám přálo, tak se odvážlivci mohli po cestě i osvěžit v rybníku nebo v Hamerském potoce. Cestou žáci vyplňovali pracovní listy. Informace našli na jednotlivých zastaveních Jindrovy naučné stezky v Jindřišském údolí. Cíl byl na Vítkově hrádku. Žáci se seznámili s jeho historií a odpočinuli si na místě, kde se nachází opravdu již velmi nepatrné zbytky tohoto hrádku.
Výlet se velmi vydařil. Žáci se seznámili s nejbližším okolím Jindřichova Hradce, většina žáků byla na těchto místech poprvé.

Foto i text: Mgr. Miroslava Chrstošová