Dějepisná exkurze – Státní okresní archiv J. Hradec

V pátek 2. 10. 2015 jsme se žáky 6. A a 9. A navštívili Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci. Paní ředitelka nás seznámila s různými typy archiválií. Žáky kromě jiných zaujal i drobný sešítek plný studentských vtípků a psaníček zabavených učiteli, kterým stálo za to vydařená dílka zachovat k potěše dalším generacím.

Aktivně se žáci zapojili do soutěže o nejrychleji složenou kartonovou krabici a „deváťáci“ si vyzkoušeli svou zdatnost v německém jazyce, když se pokoušeli přiřazovat české a německé názvy městeček a vesnic našeho regionu.

Věřím, že alespoň pro některé byla návštěva archivu zajímavá a inspirativní a že v dospělosti třeba někteří z žáků rozšíří badatelské řady.

Mgr. Marta Leblová

0

8. B v Jindřišském údolí

Třída 8. B si 5. 6. 2015 užila den na výletě v Jindřišském údolí. Počasí nám přálo, tak se odvážlivci mohli po cestě i osvěžit v rybníku nebo v Hamerském potoce. Cestou žáci vyplňovali pracovní listy. Informace našli na jednotlivých zastaveních Jindrovy naučné stezky v Jindřišském údolí. Cíl byl na Vítkově hrádku. Žáci se seznámili s jeho historií a odpočinuli si na místě, kde se nachází opravdu již velmi nepatrné zbytky tohoto hrádku.
Výlet se velmi vydařil. Žáci se seznámili s nejbližším okolím Jindřichova Hradce, většina žáků byla na těchto místech poprvé.

Foto i text: Mgr. Miroslava Chrstošová

0

Návštěva Muzea Jindřichohradecka

V pátek 27. 3. 2015 jsme v rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk zavítali do Muzea Jindřichohradecka. Naší hostitelkou byla PhDr. Štěpánka Běhalová, odborná knihovnice a správce sbírkového knižního fondu (rukopisy, staré tisky, Landfrasova tiskárna), která si pro nás připravila skvělý a poučný program. Nejdříve jsme zhlédli prezentace o Landfrasově tiskárně, knihtisku, rukopisech, objasnili si význam slova iniciála a regionální literatura, vysvětlili funkci knihovny a badatelny muzea.

Dále jsme se mohli podívat na 3 nejstarší zrestaurované rukopisy Muzea Jindřichohradecka:

1)      Latinský graduál z počátku 16. stol. s krásnými starými notopisy

2)      Kutnohorskou bibli z r. 1489

3)      Melantrichovu bibli z r. 1570

Někteří žáci vyhledávali v Ottově slovníku nejrůznější hesla, např. kodex, kancionál, cestopis, Enšpígl, apod. Jiní si měli rozšířit informaci o knihtisku. 2 skupinky žáků pátraly na počítačovém pracovišti v Ohlasu od Nežárky (= digitalizované regionální periodikum) po článku, který se týkal založení naší školy (pozn.: v letošním roce škola oslaví 130. výročí od svého založení).

Děkujeme paní PhDr. Štěpánce Běhalové, Ph. D. za možnost získat další informace, poznatky, za její čas, trpělivost a ochotu!

Mgr. Ivana Písařová

0

Za kulturou do divadla

V úterý 17. února 2015 jsme opět navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát jsme vybrali světoznámý americký muzikál, který patří k nejslavnějším a mnohokrát oceněným muzikálům divadelní historie, Šumař na střeše.
Autory tohoto muzikálu jsou Joseph Stein, Jerry Bock a Sheldon Harnick. O český překlad se postaral básník, autor knih pro děti a textař Pavel Šrut. Režisérkou představení je Kateřina Dušková.
Muzikál přibližuje dramatický osud jednoho ukrajinského městečka – Anatěvky – na počátku 20. století. Hrdinou je mlékař Tovje, který má pět dcer a ráznou manželku Goldu. Děj od osobitého humoru hlavní postavy přerůstá v neokázalou oslavu lidské soudržnosti. Jedná se o muzikálový příběh o lásce, štěstí, tradicích, bolesti spojené s porušením léta zažitých zvyklostí a o paralelně se odehrávajících tragických událostech předrevolučního období.
Muzikál je skvěle obsazen, též choreografie Aleny Peškové vynikající a žáci 8. a 9. tříd si tak odnesli zážitky nejen herecké a pěvecké, ale i taneční.
Muzikál se nám všem – dětem i dospělým – velmi líbil. Chválíme všechny zúčastněné žáky a žákyně za vzorné chování po celou dobu zájezdu. Jsme též velmi rádi, že s námi za kulturou do divadla jezdí i někteří rodiče.
Mgr. Marta Leblová, Mgr. Ivana Písařová

6

0

Návštěva v Městské knihovně v Jindřichově Hradci

V rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk navštívili v pátek 13. února 2015 žáci a žákyně 6. a 7. tříd Městskou knihovnu v ulici Jarošovská v Jindřichově Hradci. Seznámili se prostřednictvím pracovnice paní Olgy Šenoldové s historií, budovou – resp. jednotlivými odděleními knihovny, jejich výpůjční službou a dalšími aktivitami. Měli možnost vidět i nejstarší a nejvzácnější exponát z fondu knihovny – faksimile Kodexu vyšehradského. Ve studovně pak zhlédli i publikace o Jindřichovu Hradci. Jelikož naše škola slaví 130. výročí založení, využili žáci „okénka dotazů“ a zeptali se, zda v některých regionálních knihách není zmínka o tehdejší dívčí škole.

Děti získaly návštěvou knihovny cenné zkušenosti, byly velmi ukázněné, vnímavé a k příjemné atmosféře zajisté přispěla „naše“ paní průvodkyně, které patří velký dík!!!

Mgr. Ivana Písařová

Kodex (3)

0

Velká válka v Ohlase od Nežárky

Žáci 9. ročníků se ve dnech 9. a 10. října 2014 zúčastnili dílny pořádané Knihovnou Muzea Jindřichohradecka ve spolupráci SVOŠ a SPŠG v Praze. Tématem byla 1. světová válka ve světle jindřichohradeckého periodika Ohlas od Nežárky. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci novináře, redaktora, sazeče i tiskaře a vytvořit svůj vlastní novinový výtisk.
Mgr. M. Leblová

0

Velká válka v Ohlase od Nežárky

Při příležitosti 18. týdne knihoven připravila Knihovna Muzea Jindřichohradecka ve spolupráci s VOŠ a SPŠG v Praze dílny pro žáky pod názvem „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války. Naši žáci ze 7. tříd si mohli pod vedením pražských pedagogů Jana Čermáka a Milany Vanišové vyzkoušet práci novináře, redaktora, sazeče a tiskaře.
Mgr. J. Kadlecová

0

Ohlédnutí za pracovními ateliéry s Anežkou

V rámci pracovních ateliérů jsme se s žáky účastnili fotoateliéru. Při této příležitosti si žáci vyzkoušeli profesionální fotografování jedinců i skupinek. Následně poté jim přednášející vysvětlili chyby, které může fotograf při své práci udělat a čeho se musí vyvarovat.  Žáci 9. B třídy se zároveň seznámili s možností dalšího studia na střední umělecké škole.

0