Dějepisná exkurze – Státní okresní archiv J. Hradec

V pátek 2. 10. 2015 jsme se žáky 6. A a 9. A navštívili Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci. Paní ředitelka nás seznámila s různými typy archiválií. Žáky kromě jiných zaujal i drobný sešítek plný studentských vtípků a psaníček zabavených učiteli, kterým stálo za to vydařená dílka zachovat k potěše dalším generacím.

Aktivně se žáci zapojili do soutěže o nejrychleji složenou kartonovou krabici a „deváťáci“ si vyzkoušeli svou zdatnost v německém jazyce, když se pokoušeli přiřazovat české a německé názvy městeček a vesnic našeho regionu.

Věřím, že alespoň pro některé byla návštěva archivu zajímavá a inspirativní a že v dospělosti třeba někteří z žáků rozšíří badatelské řady.

Mgr. Marta Leblová

8. B v Jindřišském údolí

Třída 8. B si 5. 6. 2015 užila den na výletě v Jindřišském údolí. Počasí nám přálo, tak se odvážlivci mohli po cestě i osvěžit v rybníku nebo v Hamerském potoce. Cestou žáci vyplňovali pracovní listy. Informace našli na jednotlivých zastaveních Jindrovy naučné stezky v Jindřišském údolí. Cíl byl na Vítkově hrádku. Žáci se seznámili s jeho historií a odpočinuli si na místě, kde se nachází opravdu již velmi nepatrné zbytky tohoto hrádku.
Výlet se velmi vydařil. Žáci se seznámili s nejbližším okolím Jindřichova Hradce, většina žáků byla na těchto místech poprvé.

Foto i text: Mgr. Miroslava Chrstošová

Návštěva Muzea Jindřichohradecka

V pátek 27. 3. 2015 jsme v rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk zavítali do Muzea Jindřichohradecka. Naší hostitelkou byla PhDr. Štěpánka Běhalová, odborná knihovnice a správce sbírkového knižního fondu (rukopisy, staré tisky, Landfrasova tiskárna), která si pro nás připravila skvělý a poučný program. Nejdříve jsme zhlédli prezentace o Landfrasově tiskárně, knihtisku, rukopisech, objasnili si význam slova iniciála a regionální literatura, vysvětlili funkci knihovny a badatelny muzea.

5788

Za kulturou do divadla

V úterý 17. února 2015 jsme opět navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát jsme vybrali světoznámý americký muzikál, který patří k nejslavnějším a mnohokrát oceněným muzikálům divadelní historie, Šumař na střeše.
Autory tohoto muzikálu jsou Joseph Stein, Jerry Bock a Sheldon Harnick. O český překlad se postaral básník, autor knih pro děti a textař Pavel Šrut. Režisérkou představení je Kateřina Dušková.
6

Návštěva v Městské knihovně v Jindřichově Hradci

V rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk navštívili v pátek 13. února 2015 žáci a žákyně 6. a 7. tříd Městskou knihovnu v ulici Jarošovská v Jindřichově Hradci. Seznámili se prostřednictvím pracovnice paní Olgy Šenoldové s historií, budovou – resp. jednotlivými odděleními knihovny, jejich výpůjční službou a dalšími aktivitami. Měli možnost vidět i nejstarší a nejvzácnější exponát z fondu knihovny – faksimile Kodexu vyšehradského.
Kodex (3)

Velká válka v Ohlase od Nežárky

Žáci 9. ročníků se ve dnech 9. a 10. října 2014 zúčastnili dílny pořádané Knihovnou Muzea Jindřichohradecka ve spolupráci SVOŠ a SPŠG v Praze. Tématem byla 1. světová válka ve světle jindřichohradeckého periodika Ohlas od Nežárky. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci novináře, redaktora, sazeče i tiskaře a vytvořit svůj vlastní novinový výtisk.
9A4 (1024x683)

Velká válka v Ohlase od Nežárky

Při příležitosti 18. týdne knihoven připravila Knihovna Muzea Jindřichohradecka ve spolupráci s VOŠ a SPŠG v Praze dílny pro žáky pod názvem „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války. Naši žáci ze 7. tříd si mohli pod vedením pražských pedagogů Jana Čermáka a Milany Vanišové vyzkoušet práci novináře, redaktora, sazeče a tiskaře.
ATT00015