5. B na “Městské věži”

Dne 21.10. 2021 měli žáci 5. B možnost zkusit natáhnout  hodiny na městské věži. Díky ochotě Mgr. Petry Davidové, které touto cestou děkuji za krásný zážitek dětí, jsme měli možnost vystoupat všech 153 schodů věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie věže i věžních hodin, které děti pomohly natáhnout. Byl to pro ně skutečný zážitek. Své tajné přání děti vyslovily také u zvonu a zjistily, že v 17. stol. mívala věž nad kostelem ještě tři patra. V nejvyšším sloužil hlásný. Ve věži bylo zavěšeno sedm zvonů. Ty se při požáru 1801 zřítily dolů a podlehly zkáze. V současné době má věž dvě patra, jeden zvon a krásné hodiny, které byly obnoveny již 1 rok po požáru.

Svou exkurzi jsme zakončili výstupem na ochoz. Nevadil nám ani vítr, který měl tohoto dne poměrně velkou sílu.

To, že máme krásné město, uznali všichni přítomní. Exkurze se vydařila.

Dějepisná exkurze – Státní okresní archiv J. Hradec

V pátek 2. 10. 2015 jsme se žáky 6. A a 9. A navštívili Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci. Paní ředitelka nás seznámila s různými typy archiválií. Žáky kromě jiných zaujal i drobný sešítek plný studentských vtípků a psaníček zabavených učiteli, kterým stálo za to vydařená dílka zachovat k potěše dalším generacím.

Aktivně se žáci zapojili do soutěže o nejrychleji složenou kartonovou krabici a „deváťáci“ si vyzkoušeli svou zdatnost v německém jazyce, když se pokoušeli přiřazovat české a německé názvy městeček a vesnic našeho regionu.

Věřím, že alespoň pro některé byla návštěva archivu zajímavá a inspirativní a že v dospělosti třeba někteří z žáků rozšíří badatelské řady.

Mgr. Marta Leblová

8. B v Jindřišském údolí

Třída 8. B si 5. 6. 2015 užila den na výletě v Jindřišském údolí. Počasí nám přálo, tak se odvážlivci mohli po cestě i osvěžit v rybníku nebo v Hamerském potoce. Cestou žáci vyplňovali pracovní listy. Informace našli na jednotlivých zastaveních Jindrovy naučné stezky v Jindřišském údolí. Cíl byl na Vítkově hrádku. Žáci se seznámili s jeho historií a odpočinuli si na místě, kde se nachází opravdu již velmi nepatrné zbytky tohoto hrádku.
Výlet se velmi vydařil. Žáci se seznámili s nejbližším okolím Jindřichova Hradce, většina žáků byla na těchto místech poprvé.

Foto i text: Mgr. Miroslava Chrstošová

Návštěva Muzea Jindřichohradecka

V pátek 27. 3. 2015 jsme v rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk zavítali do Muzea Jindřichohradecka. Naší hostitelkou byla PhDr. Štěpánka Běhalová, odborná knihovnice a správce sbírkového knižního fondu (rukopisy, staré tisky, Landfrasova tiskárna), která si pro nás připravila skvělý a poučný program. Nejdříve jsme zhlédli prezentace o Landfrasově tiskárně, knihtisku, rukopisech, objasnili si význam slova iniciála a regionální literatura, vysvětlili funkci knihovny a badatelny muzea.

Dále jsme se mohli podívat na 3 nejstarší zrestaurované rukopisy Muzea Jindřichohradecka:

1)      Latinský graduál z počátku 16. stol. s krásnými starými notopisy

2)      Kutnohorskou bibli z r. 1489

3)      Melantrichovu bibli z r. 1570

Někteří žáci vyhledávali v Ottově slovníku nejrůznější hesla, např. kodex, kancionál, cestopis, Enšpígl, apod. Jiní si měli rozšířit informaci o knihtisku. 2 skupinky žáků pátraly na počítačovém pracovišti v Ohlasu od Nežárky (= digitalizované regionální periodikum) po článku, který se týkal založení naší školy (pozn.: v letošním roce škola oslaví 130. výročí od svého založení).

Děkujeme paní PhDr. Štěpánce Běhalové, Ph. D. za možnost získat další informace, poznatky, za její čas, trpělivost a ochotu!

Mgr. Ivana Písařová

Za kulturou do divadla

V úterý 17. února 2015 jsme opět navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát jsme vybrali světoznámý americký muzikál, který patří k nejslavnějším a mnohokrát oceněným muzikálům divadelní historie, Šumař na střeše.
Autory tohoto muzikálu jsou Joseph Stein, Jerry Bock a Sheldon Harnick. O český překlad se postaral básník, autor knih pro děti a textař Pavel Šrut. Režisérkou představení je Kateřina Dušková.
Muzikál přibližuje dramatický osud jednoho ukrajinského městečka – Anatěvky – na počátku 20. století. Hrdinou je mlékař Tovje, který má pět dcer a ráznou manželku Goldu. Děj od osobitého humoru hlavní postavy přerůstá v neokázalou oslavu lidské soudržnosti. Jedná se o muzikálový příběh o lásce, štěstí, tradicích, bolesti spojené s porušením léta zažitých zvyklostí a o paralelně se odehrávajících tragických událostech předrevolučního období.
Muzikál je skvěle obsazen, též choreografie Aleny Peškové vynikající a žáci 8. a 9. tříd si tak odnesli zážitky nejen herecké a pěvecké, ale i taneční.
Muzikál se nám všem – dětem i dospělým – velmi líbil. Chválíme všechny zúčastněné žáky a žákyně za vzorné chování po celou dobu zájezdu. Jsme též velmi rádi, že s námi za kulturou do divadla jezdí i někteří rodiče.
Mgr. Marta Leblová, Mgr. Ivana Písařová

6

Návštěva v Městské knihovně v Jindřichově Hradci

V rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk navštívili v pátek 13. února 2015 žáci a žákyně 6. a 7. tříd Městskou knihovnu v ulici Jarošovská v Jindřichově Hradci. Seznámili se prostřednictvím pracovnice paní Olgy Šenoldové s historií, budovou – resp. jednotlivými odděleními knihovny, jejich výpůjční službou a dalšími aktivitami. Měli možnost vidět i nejstarší a nejvzácnější exponát z fondu knihovny – faksimile Kodexu vyšehradského. Ve studovně pak zhlédli i publikace o Jindřichovu Hradci. Jelikož naše škola slaví 130. výročí založení, využili žáci „okénka dotazů“ a zeptali se, zda v některých regionálních knihách není zmínka o tehdejší dívčí škole.

Děti získaly návštěvou knihovny cenné zkušenosti, byly velmi ukázněné, vnímavé a k příjemné atmosféře zajisté přispěla „naše“ paní průvodkyně, které patří velký dík!!!

Mgr. Ivana Písařová

Kodex (3)

Velká válka v Ohlase od Nežárky

Žáci 9. ročníků se ve dnech 9. a 10. října 2014 zúčastnili dílny pořádané Knihovnou Muzea Jindřichohradecka ve spolupráci SVOŠ a SPŠG v Praze. Tématem byla 1. světová válka ve světle jindřichohradeckého periodika Ohlas od Nežárky. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci novináře, redaktora, sazeče i tiskaře a vytvořit svůj vlastní novinový výtisk.
Mgr. M. Leblová

Velká válka v Ohlase od Nežárky

Při příležitosti 18. týdne knihoven připravila Knihovna Muzea Jindřichohradecka ve spolupráci s VOŠ a SPŠG v Praze dílny pro žáky pod názvem „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války. Naši žáci ze 7. tříd si mohli pod vedením pražských pedagogů Jana Čermáka a Milany Vanišové vyzkoušet práci novináře, redaktora, sazeče a tiskaře.
Mgr. J. Kadlecová