Adventní koncert “Chvála zpěvu”

1. 12. 2016 se uskutečnil již tradiční adventní koncert “Chvála zpěvu” našeho pěveckého sboru Nova Domus. Tentokráte vystupoval náš pěvecký sbor celý – tedy i s Novadomáčkem společně. Návštěvníci koncertu měli možnost zaposlouchat se do vánočního příběhu a společně si zazpívat známé koledy a vánoční písně. Své vystoupení předvedl i pěvecký sbor Lyra ze 6. ZŠ pod vedením Mgr. Jindřišky Bubnové. I jejich vystoupení se těšilo veliké odezvě posluchačů.

Nezbývá, než poděkovat Mgr. Ivaně Písařové, která opět se svým sborem předvedla vynikající výkon, za perfektně odvedenou práci při přípravě koncertu a celého vystoupení, poděkovat všem účinkujícím za dobrou reprezentaci naší školy a popřát všem krásný adventní čas a příjemné prožití Vánoc.

Mgr. Lenka Hrubá

 

Všichni účinkující odvedli skvělou práci a patří jim velký dík!

Dále děkuji Jakubu a Jiřímu Písařovi (hudební agentura Showservice) za ozvučení a světla. Sponzorují nám tyto koncerty konající se 2x ročně již několik let a vždy se jedná o perfektní a kvalitní práci.

Děkuji též komornímu sboru – M. Pachmannové, J. Binderové, K. Koudelkové, T. Nosálové, A. Tržilové, L. Arnoštové, K. Arnoštové, K. Bednářové, J. Masařovi, L. Kratochvílové, která průvodním slovem a sólovým zpěvem obohatila začátek koncertu, zpěvákovi a trumpetistovi A. Měkutovi.

Letošní koncert byl pestrý i v tom, že hodně zpěváků bylo nemocných a musely se role a sóla nahrazovat jinými účinkujícími. Oceňuji přístup zvláště nemocných, kteří se na koncert dostavili a předvedli i přes svou indispozici výborný výkon!

Dále velmi děkuji vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Janě Pavlíčkové a Mgr. Jaroslavě Frišové.

Poděkování za pomoc patří též rodičům zpěváků.

Mgr. Ivana Písařová