Stonožka byla v Praze

Dne 2.12. 2016 se uskutečnila slavnostní mše pro Stonožku v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Toto důstojné místo slouží k setkávání všech, kteří pracují pro hnutí Stonožku – “Na vlastních nohou”. Prezidentka hnutí paní Běla Jen Sen vyjádřila poděkování všem za jejich účinnou pomoc. V letošním roce se kromě řady dobročinných akcí, které ve svém důsledku pomáhají dětem v oblastech postižených válkou, konala i akce na pomoc při léčbě  dětské Crohnovy nemoci. Děti malovaly obrázky na téma “Věda léčí” a výtěžek z dražby nejlepších výtvorů byl věnován na výzkum léčby dětí postižených touto chorobou. I naše děti byly mezi oceněnými. Byla to Barbora Nosálová, Adéla Severová, Michaela Jurigová a Anna Tržilová.

V pražské katedrále nechyběl pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O. P,  náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Fakultní nemocice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka v průběhu let spolupracovala a řada dalších

Gen. Bečvář poděkoval stonožkovým dětem i paní Běle za dlouholetou spolupráci Stonožky a AČR. Zdůraznil, že stonožková pomoc ve formě hraček, učebnic, školních pomůcek a dalších potřeb, které vojáci darují dětem ve válkou a pohromami postižených oblastech, otvírá srdce místních lidí, což je pro vojáky nesmírně důležité.

Jsme rádi, že i my pomáháme. Děkujeme všem našim dětem za jejich práci a přejeme krásný předvánoční čas.