Barevný podzim v 3. B

V pátek 4. 10. si děti v projektovém dnu vyzkoušely skupinovou práci na téma podzim. Při práci ve skupině si upevňovaly třídní vztahy – práci ve skupině, rozvíjely si kreativitu, tvořivost, získávaly a upevňovaly si za pomoci kamarádů vědomosti o přírodě, ročním období. Téma podzim se prolínalo různými předměty (český jazyk, matematika, prvouka, čtení- práce s textem, praktická výchova). V třídní kroužku si děti připomněly důležité dny např. 28. 9., 28. 10., 1. 11., 17. 11.(30. výročí).  Na závěr dne si děti vyrobily barevné draky, kterými vyzdobily svou šatnu. Z přírodnin vytvořily houby na výzdobu třídy.

Autor: Z. Anděrová