Dopravní výchova

Během září  většina tříd z 1. stupně navštívila Dopravní hřiště, kde se děti zdokonalovaly v dopravních předpisech a technice jízdy na kole na veřejných komunikacích. Jak se dařilo dětem z 3. B a 4. A můžete posoudit na fotografiích.

Zapsala: S. Licehamrová