Na kole dětem – byli jsme členy peletonu

Dne 6. 6. 2016 jsme měli možnost účastnit se jízdy v peletonu akce “Na kole dětem”. Garantem této akce je osminásobný mistr světa v jízdě na vysokém historickém kole Josef Zimovčák. Celá tato akce má dobročinný účel – z výtěžku finančních příspěvků chce pan Zimovčák a celý jeho tým přispět na rekondiční pobyty dětí po náročné onkologické léčbě.

Početná skupina našich žáků se svými rodiči, panem učitelem Pavlem Davidem a ředitelem školy Luďkem Možíšem přivítala celý peleton před vstupem do našeho města, kde všichni čekali na příjezd cyklistů a k celému peletonu se na kolech připojili. Společně s panem Zimovčákem pak dorazili na náměstí Míru, kde byli jezdci očekáváni a přivítáni vedením města.

5. etapa dobročinné jízdy se konala na trase měst: Rouchovany – Jaroměřice nad Rokytnou – Jemnice – Slavonice – Nová Bystřice – Jindřichův Hradec. Mezi jejími účastníky byl i vynikající český chirurg Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Všem dětem a rodičům, kteří se rozhodli reprezentovat naší školu a podpořit svou aktivní účastí v peletonu dobrou věc, děkujeme a blahopřejeme k dojetí do cíle bez defektu a ve zdraví.

Úplné informace k akci “Na kole dětem” naleznete na těchto stránkách:

http://www.nakoledetem.cz/cyklotour

Informace i několikanásobném mistru světa panu Josefu Zimovčákovi naleznete:

http://www.databazeknih.cz/zivotopis/josef-zimovcak-57621

0

Okresní plavecká olympiáda – 2. stupeň – 4 medaile

Ve čtvrtek dne 12. 3. 2015 se konal již 20. ročník plavecké olympiády, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Šlo o závod amatérský, kdy mohli soutěžit pouze 2 dívky a 2 chlapci z každého ročníku. Cílem bylo uplavat 50 m volným způsobem, přičemž se styl plavání mohl i v průběhu měnit. Naše družstvo bylo složeno ze 7 žáků z 6. – 8. ročníku. Tento tradiční závod navštívil i starosta města Ing. Stanislav Mrvka, který předával také vítězné medaile.
Závod byl velmi vyrovnaný a probíhal ve více rozplavbách, takže jsme byli všichni napnuti na vyhlašování výsledků. Nakonec si naše škola vyplavala celkem 4 medaile, z toho 1. místo získala Anna Heřmánková z 6. A, Jakub Krejčí ze 7. B získal stříbrnou medaili. Na Davida Vokuše z 6. A i Jakuba Mikulíka z 8. A čekala bronzová medaile za 3. místo. Podle výsledných časů máme i nepopulární dvě 4. místa pro Alžbětu Randlovou ze 7. A a Lucii Chalupovou z 6. A. Pro závodníka Filipa Brože kvůli velké konkurenci medaile bohužel také nezbyla.
Celý průběh akce byl velmi dobře organizován a nakonec všichni soutěžící měli možnost si po závodě odpočinout v relaxační části bazénu, kterou si všichni moc užili.
Všem účastníkům blahopřejeme a věříme i v příští výborné umístění.

Mgr. Křiklánová Lenka

0

Bumbác Ball

Před jarními prázdninami se žáci naší školy zúčastnili školní ligy v „CZECH BUMBÁC BALLU“ 2014/2015 žáků 8. a 9. ročníků jindřichohradeckých základních škol, kterou pořádalo Město Jindřichův Hradec.
Naše šestičlenné smíšené družstvo (3 chlapci a 3 dívky) si počínalo velice dobře, získalo stříbrné medaile a krásný pohár. Od zlata je dělil 1 bod, který byl udělován za vyhrané utkání. Celkem odehrálo družstvo 10 utkání, hrálo se systémem každý s každým dvoukolově.
Reprezentovali nás: Michalková Kamila, Pospíšilová Michala, Ranglová Karolina, Babický Luděk, Kovář Jan, Weber Lukáš
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Soutěž měla velmi dobrou úroveň. Ocenění žákům předal starosta města Ing. Stanislav Mrvka a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jitka Čechová.
PaedDr. Josef Brabec

0

Vánoční bruslení

Ve středu 17.12. se žáci naší školy zúčastnili vánočního bruslení. Děti se mohly také setkat s Alyssou Bush, jež se v rodné Kanadě věnuje krasobruslení, tudíž mohli zhlédnout některé krasobruslařské kreace i popovídat si v angličtině. Dětem se akce moc líbila a někteří mladší žáci i přiznali, že se zdokonalili v bruslení díky častým návštěvám zimního stadionu v rámci školního bruslení.

Text: Vladěna Kubínová

Foto: Yvona Zajícová

0

Škola tak trochu jinak

V pátek 20. 9. 2013 se konal adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Děti strávily ve škole dopoledne naplněné hrami a soutěžemi, při kterých měly příležitost lépe se poznat navzájem i se svými třídními učitelkami. Kurz organizačně zabezpečila Mgr. G. Illeová.

——————————————————————————————————————————————–

„Škola tak trochu jinak“ – to byl náš adaptační den pro žáky 6. ročníků. Nejen že v 6. ročníku přechází žáci na 2. stupeň, ale navíc je každoročně jejich kolektiv posílen o nové spolužáky z Jarošova nad Nežárkou, Plavska a jiných škol. Cílem bylo tedy určitě v první řadě seznámení, vzájemné poznání a prohloubení tohoto poznání. Věnovali jsme se aktivitám zaměřeným na nastartování spolupráce mezi žáky, na rozvoj důvěry, na řešení konfliktů ve skupině, … – a to vše formou hry a pohybu. Důležité je i představení role školního metodika prevence ve škole. I když nám počasí nepřálo a my nemohli vyrazit ven do přírody, byl to snad opravdu tak trochu jiný školní den, kdy jsme rozvíjeli osobnostní a sociální kompetence dětí a ty si přitom užily zábavu.

G. Illeová

0

Hokejbal proti drogám ve školním roce 2012 – 2013

Žáci naší školy se tradičně zúčastnili soutěže „Hokejbal proti drogám“ ve všech kategoriích.
Počínali si velice dobře, výsledky jsou následující:

Kategorie žáků I. (1. – 3. ročníky ZŠ) – 1. místo okresní kolo,
postup do krajského kola, 2. místo

Kategorie žáků II. (4. – 5. ročníky ZŠ) – 1. místo okresní kolo,
postup do krajského kola, nekonalo se v J. Hradci, neúčastnili se

Kategorie žáků III. (6. – 7. ročníky ZŠ) – 1. místo okresní kolo,
postup do krajského kola, nekonalo se v J. Hradci, neúčastnili se

Kategorie žáků IV. (8. – 9. ročníky ZŠ) – 1. místo okresní kolo,
postup do krajského kola, 1. místo, postup do Republikového finále v Praze,
velice pěkné 5. místo

Žáci dle svých možností a schopností podávali velmi dobré výkony. Systematická a dobře motivovaná práce v oblasti tělesné výchovy přináší své úspěchy. Děkuji všem žáků za vzornou reprezentaci školy a Města Jindřichův Hradec.

PaedDr. Brabec Josef,
ředitel školy

hokejbal 1. - 3. třídahokejbal 3. - 5. třídahokejbal 6. - 7. třídahokejbal 8. - 9. třída

0

Naši záchranáři – hasiči opět ve výborné kondici

Naši záchranáři – hasiči opět ve výborné kondici

 

Hlídka záchranářů – hasičů stála letos již potřetí na nejvyšším stupínku bedny vítězů okresního kola soutěže „Mladý záchranář – Dokaž, že umíš“ konané 17. 5. 2013 v J. Hradci pod záštitou místního záchranného sboru. Zajistila si tak postup do krajského kola, které proběhlo 18. 6. 2013 v Českých Budějovicích v areálu výstaviště. Z klání si hoši odnesli krásné stříbrné medaile, první místo jim uniklo o jeden jediný bod. Prokázali výborné znalosti požární ochrany a prevence, zvládli sbalení evakuačního zavazadla, využití prostředků improvizované ochrany, topografii, bravurně si vedli i v uzlování a srážení plechovek pomocí džberovek. Jediné zaváhaní – hod na cíl granátovou atrapou – je připravil o prvenství. Patří jim velké poděkování za pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci školy.

 

 

Složení družstva – okres: Petr Kubičko, Pavel Kudrfalec, Filip Opička, Lukáš Janota, Ondřej Oupor

Složení družstva – kraj: Petr Kubičko, Pavel Kudrfalec, Josef Baxa, Lukáš Janota, Ondřej Oupor

 Poděkování patří samozřejmě i paní učitelce Mgr. Gabriele Illeové, která se věnovala jejich přípravě.

0