Okresní plavecká olympiáda – 2. stupeň – 4 medaile

Ve čtvrtek dne 12. 3. 2015 se konal již 20. ročník plavecké olympiády, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Šlo o závod amatérský, kdy mohli soutěžit pouze 2 dívky a 2 chlapci z každého ročníku. Cílem bylo uplavat 50 m volným způsobem, přičemž se styl plavání mohl i v průběhu měnit. Naše družstvo bylo složeno ze 7 žáků z 6. – 8. ročníku. Tento tradiční závod navštívil i starosta města Ing. Stanislav Mrvka, který předával také vítězné medaile.
Závod byl velmi vyrovnaný a probíhal ve více rozplavbách, takže jsme byli všichni napnuti na vyhlašování výsledků. Nakonec si naše škola vyplavala celkem 4 medaile, z toho 1. místo získala Anna Heřmánková z 6. A, Jakub Krejčí ze 7. B získal stříbrnou medaili. Na Davida Vokuše z 6. A i Jakuba Mikulíka z 8. A čekala bronzová medaile za 3. místo. Podle výsledných časů máme i nepopulární dvě 4. místa pro Alžbětu Randlovou ze 7. A a Lucii Chalupovou z 6. A. Pro závodníka Filipa Brože kvůli velké konkurenci medaile bohužel také nezbyla.
Celý průběh akce byl velmi dobře organizován a nakonec všichni soutěžící měli možnost si po závodě odpočinout v relaxační části bazénu, kterou si všichni moc užili.
Všem účastníkům blahopřejeme a věříme i v příští výborné umístění.

Mgr. Křiklánová Lenka