Českoslovenští letci za 2. světové války tentokrát v hodině dějepisu v 9. B

V pátek 27. 3. 2015 přijal pozvání do naší školy pan Mgr.Vladislav Burian, archeolog Muzea Jindřichohradecka. Jeho povídání se tentokrát netýkalo prostoru zemského, ale vzdušného. Svým výkladem, spojeným s řadou unikátních historických dokumentů, nás obohatil o další poznatky týkající se československých letců za 2. světové války. Neopomněl zmínit jejich působení jak na frontě západní, tak i východní a nemohl nepřimenout ani jejich osudy poválečné. Ty by se daly bohužel shrnout do úsloví „že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán“.
Hodinu jsme ovšem zakončili optimisticky a snad i s pocitem obdivu a vděčnosti, který dlužíme tisícům těch, co neváhali vzepřít se tyranii a bezpráví i za cenu vlastního života.
Mgr. Marta Leblová