Návštěva Muzea Jindřichohradecka

V pátek 27. 3. 2015 jsme v rámci volitelného předmětu Literatura a český jazyk zavítali do Muzea Jindřichohradecka. Naší hostitelkou byla PhDr. Štěpánka Běhalová, odborná knihovnice a správce sbírkového knižního fondu (rukopisy, staré tisky, Landfrasova tiskárna), která si pro nás připravila skvělý a poučný program. Nejdříve jsme zhlédli prezentace o Landfrasově tiskárně, knihtisku, rukopisech, objasnili si význam slova iniciála a regionální literatura, vysvětlili funkci knihovny a badatelny muzea.

Dále jsme se mohli podívat na 3 nejstarší zrestaurované rukopisy Muzea Jindřichohradecka:

1)      Latinský graduál z počátku 16. stol. s krásnými starými notopisy

2)      Kutnohorskou bibli z r. 1489

3)      Melantrichovu bibli z r. 1570

Někteří žáci vyhledávali v Ottově slovníku nejrůznější hesla, např. kodex, kancionál, cestopis, Enšpígl, apod. Jiní si měli rozšířit informaci o knihtisku. 2 skupinky žáků pátraly na počítačovém pracovišti v Ohlasu od Nežárky (= digitalizované regionální periodikum) po článku, který se týkal založení naší školy (pozn.: v letošním roce škola oslaví 130. výročí od svého založení).

Děkujeme paní PhDr. Štěpánce Běhalové, Ph. D. za možnost získat další informace, poznatky, za její čas, trpělivost a ochotu!

Mgr. Ivana Písařová