Chvála zpěvu – pozvánka

Dovoluji si Vás jménem svým i všech účinkujících pozvat na adventní koncert Chvála zpěvu,

který se koná 1. prosince 2016 v kostele sv. Jana Křtitele. Na programu jsou tradiční vánoční písně a koledy.

Připravený je i příběh s vánoční tematikou. Účinkují dětské pěvecké sbory Lyra ze 6. ZŠ (sbormistr Mgr. Jindřiška Bubnová),

náš Novadomáček a Nova Domus.

Mgr. Ivana Písařová

chvalazpevu20161