PETAnděl a Nova Domus

V sobotu 26.11. 2016 se konalo na náměstí Míru slavnostní rozsvícení atypické sochy PETAnděla, u kterého vystoupil náš pěvecký sbor Nova Domus.

I naše škola se podílela na výrobě PETAnděla, který bude zdobit náměstí Míru až do Tří králů. Za přípravu našeho “dílu” anděla patří poděkování všem dětem, které nosily plastové lahve určené barevnosti a paní učitelce Illeové, která celou akci na naší škole zajišťovala a s dětmi náš díl tvořila. Na přípravě PETAnděla se podílelo 13 škol z Jindřichova Hradce a okolí a zapotřebí bylo cca 11 000 lahví.

Příjemnou atmosféu na náměstí vytvořil také náš pěveký sbor Nova Domus pod vedením Mgr. Ivany Písařové. Svým pásmem koled “Půjdem spolu do Betléma” navodil příjemnou adventní náladu. Vystoupení se velmi vydařilo a potěšilo všechny diváky na náměstí.

Poděkování patří celému pěveckému sboru, paní učitelce Krajícové (která pomáhá svým dohledem nad žáky) a samozřejmě paní učitelce Písařové za precizní přípravu vystoupení.

Vedení školy