Termíny jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

Pro čtyřleté obory vzdělání:                            Pro šestiletá a osmiletá gymnázia:
1. termín: 12. dubna 2017                                1. termín: 18. dubna 2017
2. termín: 19. dubna 2017                                2. termín: 20. dubna 2017

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

autor: Mgr. Lenka Jelínková