Chvála zpěvu

Již tradičně se 19. června 2014 konal v kostele sv. Jana Křtitele koncert k Evropskému dni hudby Chvála zpěvu, na kterém vystoupily dětské pěvecké sbory Lyra (ZŠ Větrná J. Hradec), Novadomáček, Nova Domus a komorní sbor Nova Domus (ZŠ Štítného J. Hradec) a pěvecký sbor 2. ZŠ Janderova J. Hradec.
Koncert pořádaly Muzeum Jindřichohradecka, hudební agentura Showservice a spolupořadatelem byla ZŠ Štítného J. Hradec.
O tom, že se koncert opravdu povedl, svědčil kostel plný návštěvníků a výborná sborová atmosféra, která „dýchala“ celou Chválou zpěvu.
Přínosem tohoto koncertu bylo i výborné ozvučení jednotlivých sborů a obrazová projekce, což se promítlo i na zlepšení pozornosti všech návštěvníků a účinkujících.
Chtěla bych poděkovat všem dětem z DPS Novadomáčku a Nova Domus za vzorný přístup k jednotlivým vystoupením a koncertům, které se uskutečnily během celého letošního školního roku, absolvovali jsme celkem 17 vystoupení. Děkuji též za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti.
Přeji všem krásné sluníčkové prázdniny a v září se těším, „sborové děti“, na shledanou!!!
Mgr. Ivana Písařová