Čarodějný den

Psledního dubna se v naší škole spolu a ostatními spolužáky učili i malí čarodějové a čarodějnice z třídy 2. A. Děti netradičním způsobem výuky oslavovaly nadcházející magickou noc.

K jejich počínání se připojili i žáci 2. B třídy.