Jihočeský zvonek 2014 – naši soutěžící nezklamali a opět „zabodovali“

 

Dne 15. dubna 2014 se na naší škole konalo okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2014, kterého se zúčastnili i naši žáci a žákyně. Reprezentovali školu výborně, o čemž svědčí i následující výsledky:

Antonín Měkuta (4. A)         I. kategorie sólo – bronzové pásmo

Tereza Jelínková (6. A)          II. kategorie sólo – bronzové pásmo

Denisa Sedláčková (8. B), Kateřina Bednářová (8. A), Kateřina Arnoštová (8. B)

                                                                                   III. kategorie, trio – stříbrné pásmo

Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Kateřina Arnoštová, Lucie Kratochvílová (8. B)

III. kategorie, kvarteto – zlaté pásmo s postupem do krajského kola v Č. Budějovicích

Denisa Sedláčková, Lucie Arnoštová, Lucie Kratochvílová

IV. kategorie, trio zlaté pásmo s postupem do krajského kola v Č. Budějovicích.

Všem soutěžícím patří velký dík a postupujícím přeji hodně úspěchů a skvěle naladěné hlásky v krajském kole v Českých Budějovicích!!!

Držíme Vám všichni pěstě, protože platí: „Kolik pěstí, tolik štěstí“!

Poděkování patří i hudebnímu doprovodu: Janu Měkutovi (akordeon) a Adéle Plaché (flétna) a hosteskám Marii Vlčkové, Lucii Martínkové a Karolíně Pickové.

                     Mgr. Ivana Písařová