Dějepisná exkurze – Státní okresní archiv J. Hradec

V pátek 2. 10. 2015 jsme se žáky 6. A a 9. A navštívili Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci. Paní ředitelka nás seznámila s různými typy archiválií. Žáky kromě jiných zaujal i drobný sešítek plný studentských vtípků a psaníček zabavených učiteli, kterým stálo za to vydařená dílka zachovat k potěše dalším generacím.

Aktivně se žáci zapojili do soutěže o nejrychleji složenou kartonovou krabici a „deváťáci“ si vyzkoušeli svou zdatnost v německém jazyce, když se pokoušeli přiřazovat české a německé názvy městeček a vesnic našeho regionu.

Věřím, že alespoň pro některé byla návštěva archivu zajímavá a inspirativní a že v dospělosti třeba někteří z žáků rozšíří badatelské řady.

Mgr. Marta Leblová