Dějepisná olympiáda

Dne 20.11.2014 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se celkem 15 dětí z 8. a 9. tříd.
Vítězkou a jedinou postupující, která přesáhla hranici 60% úspěšnosti, se stala Anna Urbánková z 8.A.

  1. místo Anna Urbánková                     8.A      35 bodů
  2. místo Kateřina Koudelková              8.A      26 bodů
  3. místo Tomáš Kučera                          8.B      25 bodů

Všem děkuji za účast a Aničce přeji úspěch i v lednovém okresním kole.

Mgr. Marta Leblová