9. ročníky na Úřadu práce v Jindřichově Hradci

V pondělí 10. listopadu žáci 9. ročníků navštívili Úřad práce v Jindřichově Hradci, kde v rámci besedy se dozvěděli o náplni tohoto úřadu. Zjistili nejen, o které absolventy středních i vysokých škol je v našem regionu zájem, či o možnostech získání rekvalifikace. Ale také co je podpora v nezaměstnanosti, jaká je její současná výše. Důležitým bodem bylo i téma firem zprostředkující práci v zahraničí, jak zjistit, že se jedná o firmu důvěryhodnou, nebo naopak o podvodné jednání.
Beseda byla pro žáky praktickým přínosem při rozhodování se o následujícím studiu a budoucím profesním směřování.
up 1

Lenka Jelínková – text, Ivanka Chmelíková – foto