Dějepisná olympiáda

V pondělí 19. listopadu 2018 se konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 8 žáků ze tříd 8. A, 8. B a 9. A. Tematické zaměření letošního 48. ročníku olympiády bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Do okresního kola konajícího se v lednu 2019 postoupil s největším počtem bodů Vojtěch Sviták ze třídy 8. B. Vojtovi blahopřeji a ostatním soutěžícím děkuji za snahu a zájem o historii.

Mgr. Eva Vondrková