Dějepisná olympiáda

Ve středu 20. listopadu 2019 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Olympiády se dobrovolně zúčastnilo 8 žáků ze tříd VIII. B, IX. A a IX. B. Osmý ročník byl ve velké nevýhodě, neboť tematické zaměření letošního ročníku je „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“ a tuto oblast historie jsme zatím neprobírali. Nejlepšího výsledku stejně jako loňský rok dosáhl Vojtěch Sviták z IX. B, který postupuje do lednového okresního kola. Všem zúčastněným děkuji za snahu a zájem o historii. Věřím, že příští rok bude účast ještě hojnější a výsledky alespoň stejně dobré jako letos.

Mgr. Eva Vondrková