Školní kolo OČJ

Dne 20. listopadu 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády českého jazyka. Z 9. ročníků se zúčastnilo 8 žáků. Práce hodnotily vyučující českého jazyka v těchto třídách. Po posouzení mluvnické i slohové části nejvíce bodů získaly žákyně Alexandra Landovská (9. B) a Viktorie Urbánková (9. A). Obě žákyně postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu 2020. Držíme oběma děvčatům palce i v kole okresním!

Mgr. Jiřina Kadlecová, Mgr. Ivana Písařová