Den otevřených dveří u hasičů

Děti z 2. A, 2. B a 1. B byly na návštěvě u hasičů. V rámci dne otevřených dveří měly možnost prohlédnout si požární techniku, vyzkoušet si části hasičské výstroje a ověřit si své znalosti důležitých telefonních čísel a jiných informací, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví. Největším zážitkem pak pro všechny byla možnost vyzkoušet si stříkání hadicí na cíl.

Zapsala: S. Licehamrová