Podzimní procházka 3. A

Krásné babí léto a nádherně barevný podzim vylákal i žáky 3. A do přírody, do lesa. Obdivovali jsme zbarvené listy, klid přírody a různé tvary kaštánků…Ty jsme využili na výrobu šneků ve třídě. Na procházce jsme načerpali nové síly a nadýchali se čerstvého vzduchu.

Autor: J. Frišová

Podzimní vycházka v 1.A

Na začátku podzimu vyrazili prvňáčci na přírodovědnou vycházku. Cíl byl za Jakubem. Cestou děti pozorovaly změny v podzimní přírodě, názorně se učily listnaté i jehličnaté stromy s plody, keře, z barevných listů a podzimních plodů ve dvojicích sestavily draky podle své fantazie. Procvičily si běh a pohyb v terénu. Počasí nám přálo, krásně svítilo sluníčko. Vycházka se všem líbila a už se těšíme na zimní.

Autor: Z. Anděrová

Tělocvik nás baví

Žáci 3. A si plnými doušky užívají hodiny tělesné výchovy, o které byli dlouhou dobu ochuzeni.  Při hodinách tělesné výchovy využíváme nových pomůcek, které rozvíjí pohybové schopnosti žáků, jejich psychomotorický vývoj a spolupráci dětí. Je možné s nimi provádět celou škálu her zaměřených především na komunikaci ve skupině, prostorovou orientaci, fyzickou obratnost a rychlost. Nadšení dětí je veliké, a to je nejdůležitější.

Autor: J. Frišová

Prvňáčci z 1. B na vycházce

V rámci Prvouky vyrazili prvňáčci na podzimní procházku. Počasí přálo, proto si vedle poznávání stromů, keřů, jejich listů a plodů zopakovali také první naučená písmena, která skládali z kaštanů. Pomocí těchto lesklých plodů Jírovce Maďalu si také procvičili čísla a příklady. Za slunečného počasí tedy děti zvládly hned několik předmětů v přírodě.

Autor: V. Chalupová

Druháčci doporučují GEOMAG!

Druháčci si v pracovních činnostech vyzkoušeli práci s konstrukčními stavebnicemi Geomag, které máme ve škole nové. Do práce pustili s velkým nadšením. Někteří pracovali podle vlastní fantazie, někteří podle plánku a vytvořili krásné a zajímavé výtvory. Práce je na tolik bavila, že na konci hodiny litovali, že už musí končit.  Již se těší na další hodiny, kdy budou moci se stavebnicí pracovat. Stavebnice najdou využití i v hodinách matematiky a geometrie.

Zapsala: S. Licehamrová

Vánoční angličtina ve 3. třídách

Poslední předvánoční hodinu anglického jazyka se děti ze 3. tříd seznámily s vánočními tradicemi ve Velké Británii a USA.  Naučily se několik anglických slovíček spjatých s Vánocemi. Společně ozdobily „Christmas tree“, zazpívaly si „We Wish You a Merry Christmas“ a zpracovaly si téma „Christmas“ ve svém projektovém sešitu.

A na závěr jsme si popřáli „Merry Christmas and a Happy New Year“.

Zapsaly: Mgr. Lenka Jelínková, Mgr. Simona Licehamrová

Čertí škola

Třeťáčci si ve středu vyzkoušeli, jaké je to v čertí škole. O tělocviku si zabruslili s čerty, Mikulášem a anděly. Ve škole pak kreslili po “čertovsku”, tzn. se zavázanýma očima, zopakovali si pekelná jména a zákony a také čertovské pohádky. Poskládali čertovská přísloví a vyluštili pohádkový kvíz. Během vyučování děti navštívil Mikuláš se svou družinou, aby zjistil, kdo se za ten rok zlepšil ve zlobení a kdo se naopak zhoršil. Někteří byli už “jednou nohou v pekle”, ale nakonec se ještě zachránili odříkanou básničkou a slibem, že už budou hodní. Všechny děti pak dostaly spoustu dobrot, do kterých se hned pustili.

Zapsaly: S. Licehamrová a V. Luksová

Den Slabikáře

Ve středu 21.11. se všichni letošní prvňáci rozloučili se Živou abecedou, ve které se seznámili s několika prvními písmeny. Během hravého dopoledne dokázali, že dovedou pracovat se slabikami, slovy i větami.  Milým překvapením pro děti byl  nový Slabikář, ve kterém se budou učit spoustu dalších písmenek. Společným slibem potvrdily, že se budou snažit být výbornými čtenáři.  A tak jim přejeme mnoho zdaru při další školní práci.

Autor: H. DalíkováIMG_20181120_113725 IMG_20181121_081634 IMG_20181121_081826 IMG_20181121_092740 IMG_20181121_092943 IMG_20181121_092950 IMG_20181121_101135