Dny první pomoci

V úterý 5. listopadu se žáci volitelného předmětu první pomoc a žáci 9. ročníků se vydali na Střední zdravotnickou školu, která organizovala “Dny první pomoci”.

Každý žák si pod vedením studentek i odbornic SZŠ vyzkoušel, jak správně poskytnout první pomoc. Na 5 stanovištích proběhla praktická cvičení, jak správně provést kardiopulmonární resuscitaci, stabilizovanou polohu, ošetření krvácení a otevřené zlomeniny. Žáci také poznávali stavbu lidského těla při somatologii nebo zhlédli video týkající se volání na linku zdravotnické záchranné služby a následně přicházeli s nápady, jak by danou situaci sami co nejlépe řešili.

Mgr. Marie Popelková