Strašidel se nebojíme!

V pátek 1. listopadu proběhl ve třídách 3. B a 4. A projektový den se strašidelnou a pohádkovou tématikou. Nejprve děti v obou třídách musely vyřešit únikovou hru “Čarodějný lektvar”, ve které musely děti prokázat znalosti z mnoha oborů, aby správně určily jednotlivé ingredience lektvaru “zmenšováku”, díky kterému mohly uniknout zlé čarodějnici. Všichni byli úspěšní a všem se podařilo uniknout, některým i ve velice krátkém čase. Po té následovalo pohádkové počítání, kde děti zjišťovaly např. jak velký je tříhlavý drak nebo kolik drahokamů vykope za měsíc každý trpaslík od Sněhurky.

Ve 4. A nakonec řešily děti pohádkový kvíz a ve 3. B vyráběly ozdobné zápichy s dýňovou tématikou. 

Zapsaly: Z. Anděrová a S. Licehamrová