Dopravní hřiště- 2. B

Na děti číhá při běžném silničním provozu řada nebezpečí.Na dopravním hřišti, které jsme s žáky navštívili, se děti učí, jak se bezpečně pohybovat na silnici. Děti se formou zábavy učily, jak se bezpečně pohybovat v běžném provozu, ověřovaly si  poznatky z dopravní výchovy, poznávaly dopravní značky.Dokonalou reálnou atmosféru silničního provozu navozovala světelná křižovatka, kruhový objezd, dopravní značky, simulátor železničního přejezdu a mnoho dalších prvků.

Autor: Jaroslava Frišová

SL278734 SL278735 SL278737 SL278738 SL278739 SL278741 SL278742 SL278743 SL278750 SL278751 SL278752 SL278753 SL278754 SL278755 SL278756 SL278757