III. B byla se “Stonožkou” v ZOO

Dne 16. 9. 2019 byla III. B se Stonožkou” v pražské ZOO. Byla tak odměněna za svou účast v projektu ZOO v Praze s podporou hnutí “Stonožka”.

Děti malovaly zvířata v erbech – rodových, městských, státních. Společně s III. B pracovali na projektu žáci z volitelného předmětu “Užité výtvarné činnosti”. Vznikly vskutku krásná díla. Věříme, že v závěrečném hodnocení bude některá práce vyhodnocena. Všem dětem děkujeme za účast a ochotu udělat něco málo navíc.

V ZOO nás očekával pan ředitel ZOO, byli jsme přivítáni, byl nám přidělen průvodce, který s námi prošel pavilony dle našeho výběru a vyprávěl nám zajímavosti o životě a chovu vzácných živočišných druhů. Po projití ZOO jsme byli všichni řádně unaveni tak, že nám ani mnoho nevadilo, že byl vlak přeplněný a my museli pár kilometrů cestovat vsedě na zemi. O to větší byla zábava. Den se vydařil – stejně tak, jako celá  “Stonožková”akce.