DPS Nova Domus zpíval pro nemocné

DPS Nova Domus opět po půl roce potěšil svým pěveckým vystoupením dlouhodobě nemocné na odděleních LDN a LNP. Každoročně v době adventní chodíme zpívat koledy a písně s vánoční tematikou do Nemocnice Jindřichův Hradec. Letos naše zpívání připadlo na Barborku 4. prosince 2014.
Je těžké vidět některé životní osudy pacientů a soustředit se na umělecký výkon, ale zase velice potěší v očích nemocných jiskřičky vděčnosti, i když se někdy objeví i slzy dojetí.
Všem vystupujícím patří velký dík!
Ivana Písařová


Naše stonožkové děti namalovaly pro pacienty vánoční přáníčka. I jim patří poděkování za jejich snahu.
Poděkování patří hlavně Mgr. Písařové, která si v předvánočním shonu vždy najde čas na uspořádání vystoupení.
L. Hrubá