Gotika – exkurze třídy 5. B

5. B se v hodině výtvarné výchovy vydala objevovat gotické památky našeho města. Počasí nám přálo, takže jsme si stihli vysvětlit a ukázat na našich památkách základní stavební prvky a znaky gotiky. Neustále se utvrzujeme v tom, že Jindřichův Hradec je vskutku krásné město.

Lenka Hrubá