Procvičování Aj pro 3. ročník

Pro naše malé angličtináře jsme připravili na našich stránkách procvičování pro doma pomocí vhodných videopořadů. Děti ve 3. třídě v současné době absolvují ústní audioorální kurz, při kterém nepoužívají prozatím učebnice. Pracují s materiály, které pro ně připraví vyučující. Na přání žáků jsme do našich webových stránek vložili stránku s odkazy na užitečná videa, se kterými se děti setkají při vyučování.

Věříme, že se k nim děti doma vrátí.

Naleznete je pod složkou:  Výuka jinak – Aj – 3. ročník

https://1zsjh.cz/aj-3-roc/

Mgr. L. Hrubá